Erster Lengericher Frühlingsmarkt 1987


Quelle: Informationsblatt der Samtgemeinde Lengerich - Nr. 110, Lengerich Mai 1987

Quelle: www.heimatarchiv.de zurück